Menu
Inchide

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

REDUCERI EXCLUSIVE ONLINE

OCTOMBRIE 2020 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR


Organizatorul campaniei promoționale este BRAICONF SA, cu sediul social situat în Brăila, str. Şcolilor, nr. 53, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J09/5/1991, având CUI RO 2266085, cont IBAN nr. RO48RNCB0048025907920001, deschis la BCR - Sucursala Brăila, reprezentată legal de dl. Silviu Bogdan Dumitrache, Președinte Consiliu Administrație.

 

SECŢIUNEA 2. TEMEI LEGAL


Campania promoțională „REDUCERI EXCLUSIVE ONLINE” este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE


Această campanie promoțională se desfășoară pe platforma online www.braiconf.ro (”Magazin online Braiconf”).

 

SECŢIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE


Campania promoțională se desfășoară începând cu data de 1.10.2020 până la data de 31.10.2020. Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica Regulamentul Oficial, completarea și/sau modificarea urmând a fi făcută printr-un act adițional la prezentul regulament și adusă la cunoștință public pe braiconf.ro, la secțiunea dedicată campaniei.

 

SECŢIUNEA 5. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ


Poate participa la prezenta campanie orice persoană peste 18 ani, indiferent de locul situării domiciliului, pentru orice achiziție din Magazinul online Braiconf.

 

SECŢIUNEA 6. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI


Campania promoțională constă în acordarea de reduceri promoționale:

Produse în limita stocului disponibil. Pentru a beneficia de aceste reduceri exclusive, achiziția produselor trebuie să aibă loc în perioada 01.10.2020 – 31.10.2020.

 

SECTIUNEA 7. ALTERNATIVELE REDUCERII


Clienții care beneficiază de reducerile promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani și nici nu pot solicita modificarea parametrilor de acordare a reducerilor promoționale.

 

SECȚIUNEA 8. RETURNAREA PRODUSELOR


Orice returnare a produselor cumpărate în temeiul prezentului Regulament este permisă cu respectarea politicii de returnare a produselor Braiconf, comunicată pe https://www.braiconf.ro/retur.

 

SECTIUNEA 9. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ


Eventualele litigii apărute între Organizator și Clienți la prezenta campanie promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente. Legea aplicabilă este legea română.
Regulamentul oficial al campaniei promoționale poate fi solicitat în copie în mod gratuit la numărul 0740118722, număr cu tarif normal, luni-vineri, orele 08.00-16.00, (exceptând sărbătorile legale) pe perioada campaniei promoționale sau poate fi vizualizat pe pagina web ”REGULAMENT”, de pe Magazinul online Braiconf.
Pentru întrebări legate de campania promoțională, Clienții pot suna la numărul de telefon 0740118722 începând cu data de 01.08.2020 și până la data de 30.09.2020 unde vor primi toate informațiile legate de prezenta campanie promoțională.