Menu
Inchide

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „50% REDUCERE LA TOATE PRODUSELE” 


 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorul campaniei promoționale este BRAICONF SA, cu sediul social situat în Brăila, str. Şcolilor, nr. 53, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J09/5/1991, având CUI RO 2266085, cont IBAN nr. RO48RNCB0048025907920001, deschis la BCR - Sucursala Brăila, reprezentată legal de dl. Silviu Bogdan Dumitrache, Președinte Consiliu Administrație.
 

SECŢIUNEA 2. TEMEI LEGAL

Campania promoțională „50% REDUCERE LA TOATE PRODUSELE” este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
 

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Această campanie promoțională se desfășoară în toate magazinele Braiconf din București și din provincie, cât și pe platforma online www.braiconf.ro (”Magazinele Braiconf”). 

SECŢIUNEA 4. DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Campania promoțională se desfășoară începând cu data de 1.11.2020 până la data de 31.12.2020. Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica Regulamentul Oficial, completarea și/sau modificarea urmând a fi făcută printr-un act adițional la prezentul regulament și adusă la cunoștință public în secțiunea ”Regulament” de pe www.braiconf.ro. 

SECŢIUNEA 5. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ

Poate participa la prezenta campanie orice persoană peste 18 ani, indiferent de locul situării domiciliului, pentru orice achiziție din Magazinele Braiconf (”Clienți”). 

SECŢIUNEA 6. MODUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania promoțională constă în acordarea unei reduceri de 50% în perioada 1.11.2020 – 31.12.2020, la toate produsele finite din Magazine Braiconf, în limita stocului disponibil („Reducerea”). Achiziția acestor produse trebuie să aibă loc în perioada 01.11.2020 – 31.12.2020. În aceasta campanie nu intră serviciile ”made to measure”, anume comenzile personalizate de cămăși Braiconf vândute în cadrul Magazinelor Braiconf. 

SECTIUNEA 7. ALTERNATIVELE REDUCERII

Clienții care beneficiază de Reducere nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani și nici nu pot solicita modificarea parametrilor de acordare a Reducerii. 

SECȚIUNEA 8. RETURNAREA PRODUSELOR

Orice returnare a produselor cumpărate în temeiul prezentului Regulament este permisă cu respectarea politicii de returnare a produselor Braiconf, comunicată în Magazinele Braiconf. 

SECTIUNEA 9. LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ

Eventualele litigii apărute între Organizator și Clienți la prezenta campanie promoționala se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente. Legea aplicabilă este legea română.