Menu
Inchide

Politici

S.C. BRAICONF S.A. este permanent interesată de dezvoltarea de produse şi servicii adaptate la cerinţele şi evoluţia pieţelor, care să permită societăţii noastre asigurarea unui viitor pe termen lung în industria de confecţii din textile.

Pentru asigurarea cadrului necesar realizării obiectivelor şi angajamentelor asumate în domeniul calităţii, managementul BRAICONF S.A. a decis implementarea, certificarea , menţinerea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008, integrat cu sistemul de management de mediu şi de sanatatea şi siguranţă ocupaţională şi descris în Manualul Calităţii, Mediului şi Sanătăţii şi Siguranţei Ocupaţionale.

În acest scop, încă din anul 2008, Sistemul de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate și Securitate Ocupațională a fost certificat de catre organismul internaţional Bureau Veritas, în conformitate cu cerinţele standardelor de referinţă: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2007.

În anul 2011, SC Braiconf SA a obţinut recertificarea Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate și Securitate Ocupațională, cu același organism de certificare Bureau Veritas, pentru o nouă perioadă de trei ani, ca dovadă a menținerii şi îmbunătăţirii conţinue a sistemului în cadrul companiei.

Anul 2018 este stabilit pentru certificarea tranziției Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate și Securitate Ocupațională la noile standarde de referință ăn domeniile calitate - mediu, SR EN ISO 9001:2015 și SR EN 14001:2015.

În acord cu Misiunea firmei - "Folosind tradiţia, valorile şi cultura organizaţiei, să devenim o companie de mare succes, mult respectată şi responsabilă social", managementul BRAICONF S.A. a stabilit şi aplicat Politica integrată în domeniile calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională.