Menu
Inchide

Politici

S.C. BRAICONF S.A. este permanent interesată de dezvoltarea de produse şi servicii adaptate la cerinţele şi evoluţia pieţelor, care să permită societăţii noastre asigurarea unui viitor pe termen lung în industria de confecţii din textile.

Pentru asigurarea cadrului necesar realizării obiectivelor şi angajamentelor asumate în domeniul calităţii, managementul BRAICONF S.A. a decis implementarea, certificarea , menţinerea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008, integrat cu sistemul de management de mediu şi de sanatatea şi siguranţă ocupaţională şi descris în Manualul Calităţii, Mediului şi Sanătăţii şi Siguranţei Ocupaţionale.

În acest scop, SC BRAICONF SA a fost certificată, încă din anul 2008, de catre organismul internaţional Bureau Veritas în domeniul Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate, în conformitate cu cerinţele standardelor de referinţă: SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2007.

În anul 2011, SC Braiconf SA a obţinut recertificarea Sistemului de Management Integrat Calitate - Mediu - Sănătate, tot de către Bureau Veritas, pentru o nouă perioadă de trei ani, ca o dovadă a implementării şi îmbunătăţirii conţinue a sistemului de management integrat în cadrul companiei.

În acord cu Misiunea firmei - "Folosind tradiţia, valorile şi cultura organizaţiei, să devenim o companie de mare succes, mult respectată şi responsabilă social", managementul BRAICONF S.A. a stabilit şi aplicat politicile în domeniul calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale.